Tag: จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปัตตานี

รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดปัตตานี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดปัตตานี รับจดทะเบียนบริษัทปัตตานี จดทะเบียนบริษัทปัตตานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปัตตานี

จดทะเบียนบริษัทปัตตานี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดปัตตานี รับจดทะเบียนบริษัทปัตตานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปัตตานี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดปัตตานี บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)